O nás

Z historie Charitního domova Moravec

Chceme-li hovořit o historii Charitního domova Moravec, nemůžeme vynechat tu nejstarší, která se k dnešnímu Domovu váže.

Číst více...

Spolupracujeme

Domácí hospic Vysočina, o.p.s. Nové Město na Moravě

V rámci  navázané spolupráce Domácí hospic Vysočina, o.p.s. zajišťuje odbornou paliativní péči klientů v terminálním stádiu života.

Číst více...

Dobrovolnictví

"Jedno z nejhlubších tajemství života spočívá v tom, že jen to, co děláme pro druhé, má opravdu cenu." Lewis Carroll

Hledáme studenty humanitních oborů a registrované či neregistrované dobrovolníky z řad veřejnosti na dobrovolnickou výpomoc pro práci s klienty Charitního domova Moravec,         kteří vnesou do jejich životů nové světlo.

Číst více...

Pracovní příležitosti

Pomáhat člověku, kterému již fyzické nebo psychické síly ubývají, je nelehký úkol. Tato péče    je poskytována kvalifikovaně, lidsky a důstojně, s cílem uspokojení potřeb klienta a zachování nebo dle možnosti zlepšení kvality života.

Pomáhající profese byly v minulosti nedoceněny. Ať už po stránce společenské nebo finanční. Obojí se ale v poslední době změnilo. Člověk, který dnes pracuje v sociálních službách, má především jistotu zaměstnání. Vždyť klientů těchto služeb stále přibývá.

Číst více...

Podávání stížností

Klienti Charitního domova Moravec, popř. i jiné osoby, mají možnost stěžovat si nebo podávat jakékoliv podněty, připomínky na kvalitu či způsob poskytování registrované sociální služby - domov pro seniory, aniž by tím byli jakýmkoliv způsobem ohroženi.

Každý podnět, připomínka nebo stížnost je pro nás důležitou informací a jednou z možností,      jak zlepšit kvalitu našich služeb.

Číst více...

Charitní domov Moravec

+420 566 809 101
Moravec 53
592 54
Nahoru