Dobrovolnictví

"Jedno z nejhlubších tajemství života spočívá v tom, že jen to, co děláme pro druhé, má opravdu cenu." Lewis Carroll

Hledáme studenty humanitních oborů a registrované či neregistrované dobrovolníky z řad veřejnosti na dobrovolnickou výpomoc pro práci s klienty Charitního domova Moravec, kteří vnesou do jejich životů nové světlo.


Dobrovolnictví není oběť, ale přirozený projev občanské zralosti. Přináší konkrétní pomoc tomu, kdo ji potřebuje, ale zároveň poskytuje dobrovolníkovi pocit smysluplnosti, je zdrojem nových zkušeností, dovedností a obohacením v mezilidských vztazích.

Náplň dobrovolnické činnosti:

 • individuální přístup ke konkrétnímu klientovi - četba knih či časopisů; povídání si a naslouchání, doprovázení na nákupy, procházky
 • skupinové aktivity v rámci volnočasových programů - pomoc při organizování jednotlivých akcí v Domově; kulturní, vzdělávací a jiná vystoupení ve prospěch klientů Domova

Dobrovolníkům nabízíme:

 • zkušenosti v rámci spolupráce se zdravotními a sociálními pracovníky Domova
 • zajímavou a kreativní činnost
 • započítání dobrovolnictví do hodin praxe
 • možnost získání potřebných informací při studijních výzkumech - např. tvorba absolventské práce, atd.
 • porozumění potřebám seniorů
 • pocit být potřebný
 • úsměv a vděk klientů
 • získání životních zkušeností
 • pojištění prostřednictvím Generali pojišťovny

Máte-li zájem a chuť stát se dobrovolníkem v Charitním domově Moravec, můžete nás navštívit osobně nebo nás zkontaktovat.

Koordinátorem dobrovolníků je Mgr. Petra Řezáčová, Ph.D.

Na závěr...

Dobrovolnická činnost není u nás časově omezena, lze ji vykonávat kdykoliv.

Bohužel dobrovolnickou činnost nemůžeme finančně ohodnotit.

V současné době dobrovolnictví v Domově vykonávají:

 • pan Ing. Stanislav Kodys - se svým programem KLAS (klub aktivních seniorů)
 • harmonikář Rosťa
 • paní Jana Vidláková
 • paní Hana Zahradníčková
 • paní Marie Kašpárková
 • slečna Eliška Sedláková