Ubytování a stravování

Ubytování

Charitní domov Moravec je rozdělen na tři budovy - Hlavní budovu, Louisin dům a Novostavbu. Všechny domy jsou bezbariérové.

Klienti Domova jsou ubytováni na jednolůžkových nebo dvoulůžkových pokojích.

Pokoje jsou vybaveny nábytkem Domova: elektrické polohovatelné lůžko, stůl, židle, noční stolek, šatní skříně, dále pak dorozumívacím zařízením a přípojkou pro televizi. Z naší strany je velmi vítáno dovybavení pokoje předměty, které jsou klientovi blízké (křeslo, lampička, obrazy, aj.), či elektrospotřebiči (poplatky za půjčení těchto elektrospotřebičů si hradí každý klient ze svých prostředků).

Stavební úprava domů prozatím nedovoluje, aby na pokojích byla koupelna a WC, proto jsou toalety a koupelny společné na chodbách Domova.

Ve všech domech jsou umístěny lůžkové výtahy.

Lůžkoviny a ložní prádlo jsou majetkem Domova, klienti je mohou užívat po dobu poskytování služby. Dále mají klienti ve společných prostorách Domova k dispozici lednice, kde si ukládají potraviny, které snadno podléhají zkáze.

K dispozici jsou i víceúčelové místnosti jako jídelna, společenská místnost, kaple, dále venkovní prostory, tedy zahrada, altán, pergoly, travnaté prostranství, sad aj. s mnoha místy k posezení a odpočinku.

Ubytování dále zahrnuje topení; teplou a studenou vodu; elektrický proud; také úklid; praní, žehlení a drobné opravy ložního a osobního prádla či ošacení; drobné opravy na pokoji.


Louisin dům

Nejstarší budovou je Louisin dům, kde je v osmi jednolůžkových pokojích a devíti dvoulůžkových pokojích ubytováno 26 klientů. Budova je dvoupatrová, bezbariérová, velmi prostorná a současně útulná. V prvním patře je kaple, zasvěcená sv. Karlu Boromejskému, nachází se tu rovněž jídelna.


Hlavní budova

Druhou nejstarší budovou je Hlavní budova. Je to budova bývalého Sanatoria. Ve 27 jednolůžkových pokojích a 6 dvoulůžkových pokojích je ubytováno 39 klientů. Budova je dvoupatrová, bezbariérová, s bočním křídlem. V prvním patře je kaple zasvěcená sv. archandělu Rafaelu. V bočním křídle je velká jídelna pro klienty, v přízemí pak společenská místnost zařízená jako retro jídelna.


Novostavba

Třetí dům má název Novostavba. V budově je 18 jednolůžkových pokojů. Budova je třípatrová, na každém patře je venkovní terasa. Tato budova je rovněž bezbariérová, výtahem je propojena s budovou Ředitelství. Jsou zde ubytováni pouze mobilní a částečně samostatní klienti.


Stravování

Stravování v Domově je poskytováno podle zásad zdravé výživy a svým složením, množstvím a úpravou je přizpůsobeno věku a zdravotnímu stavu klientů. Strava je připravována v kuchyni Domova a skládá se ze tří hlavních jídel denně (snídaně, oběda, večeře) a svačinek.

V Domově nabízíme stravu základní neboli racionální, diabetickou a šetřící, v konzistenci celá, krájená, dále jinak mechanicky upravená strava nebo strava do sondy. Další výživové potřeby jsou řešeny individuálně.

Skladba stravy se řídí jídelním lístkem, který je sestavován nutričním terapeutem a hlavní kuchařkou. Strava je rozepisována na 14 dnů až 1 měsíc dopředu. Jídelníček je vyvěšen na všech jídelnách a chodbách Domova. Stravování probíhá v jídelnách jednotlivých domů. Těm klientům, kteří se ze zdravotních či jiných důvodů nemohou dostavit do jídelny, nebo s respektem k jejich přání, je strava podávána na pokoji.

   Zobrazit aktuální jídelní lístek