Doplňkové služby a poradenství

Pomoc při uplatňování práv, osobních zájmů

Tuto službu zprostředkovávají vedoucí sociálních úseků jednotlivých budov domova. Jedná    se především o pomoc při jednání na úřadech, zprostředkování služeb právníka, notáře apod.

V rámci této služby nabízíme pomoc i při nákupu klientovi popřípadě jeho zprostředkování, zajištění služeb pošty, podpora v hospodaření s finančními prostředky apod.

Základní sociální poradenství

Vedoucí sociálních úseků jednotlivých budov domova poskytují klientům základní sociální poradenství, pomoc v jednání a vyřizování jejich záležitostí a potřeb.

Fakultativní činnosti

Tyto služby jsou placené klientem nad rámec jednorázové měsíční platby za pobyt a stravu (např. paušální poplatky za používání zapůjčeného elektrospotřebiče charitním domovem         na pokoji, doprava charitním automobilem, telefonní hovory, kopírování dokumentů). Dále       je nabízeno zprostředkování kadeřnických služeb dle ceníku externího dodavatele služby. Služby jsou klientům zpoplatněny podle zvláštního ceníku (ceník je součástí Domovního řádu).

V domově poskytujeme i ubytování pro návštěvy klientů, platba za ubytování činí dle platné Směrnice České katolické charity 348,- Kč na osobu a den. 

Výplata důchodu

Klient si může ponechat způsob přebírání důchodu tak, jak byl zvyklý (poštovní poukázkou,    na účet) nebo může využít tzv. hromadného seznamu ČSSZ (důchod je poté splatný vždy        k 15.dni v měsíci přímo na účet charitního domova).

Pobyt mimo charitní domov

Klienti mohou charitní domov opustit kdykoliv. Za plánovaný a předem nahlášený pobyt mimo charitní domov náleží kĺientovi vratka za neodebranou stravu a poměrná část příspěvku na péči - viz. Domovní řád.

Plánovaný pobyt mimo charitní domov hlásí klient nejméně jeden den dopředu vedoucímu sociálního úseku příslušné budovy domova, popř. pracovníkům přímé péče.

Charitní domov Moravec

+420 566 673 716
Moravec 53
592 54
Nahoru