Formuláře k přijetí

Pokud máte zájem o námi poskytované služby:

  • vyplněnou písemnou Žádost o poskytování pobytové sociální služby, podepsanou žadatelem o službu, je možno zaslat poštou nebo osobně doručit do Charitního domova Moravec na adresu: 

               Moravec 53, 592 54 Moravec

  • spolu s písemnou žádostí je třeba doložit přílohu Vyjádření ošetřujícího lékaře o zdravotním stavu žadatele o poskytování pobytové sociální služby


Žádost o poskytování pobytové sociální služby

Vyjádření ošetřujícího lékaře


  • formuláře lze získat i z webových stránek Kraje Vysočina, v souvislosti se sjednocenými pravidly pro přijímání klientů do pobytové služby sociální péče v rámci tohoto kraje


Informace pro zájemce o službu zajišťuje:

Sociální pracovník
Mgr. Jiřina Roháčková
566 809 104, 604 999 276
rohackova@charitamoravec.cz