Dárcovství

V Charitním domově Moravec poskytujeme sociální služby klientům pocházejícím z různých krajů České republiky. Našim cílem je uspokojovat přání těchto klientů v celém rozsahu jejich individuálních požadavků. V průběhu existence Domova se snažíme nabídku našich služeb stále rozšiřovat a zkvalitňovat natolik, abychom mohli dosahovat spokojenosti našich klientů.

Aby naše služby mohly být dokonalejší a cílenější, dovolujeme si oslovit Vás, jimž není lhostejný osud těch, kteří pobývají v domovech pro seniory, a požádat tak o pomoc a podporu v podobě sponzorského daru. Pokud byste našemu Domovu měli zájem finančně či materiálně přispět, budeme velice rádi a vděční, že se nás takto rozhodnete podpořit. Forma daru bude sjednána po vzájemné dohodě a samotný dar bude podléhat oficiální darovací smlouvě se všemi jejími náležitostmi. Veškerá Vaše pomoc bude využita ku prospěchu našich klientů, tj. seniorů. Vaše pomoc v této podobě bude použita např. na zkrášlení interiéru společenských prostor, na společenské a kulturní akce, na každodenní volnočasové aktivity, rehabilitační nebo zdravotní pomůcky, popř. na Vámi zvolenou činnost nebo konkrétní pomůcku aj.

Zde je číslo účtu, na který poputují Vaše příspěvky na pomoc klientům Domova: 1623530379/0800 (do poznámky prosím uveďte - finanční dar).

Velice si Vašeho zájmu vážíme a zároveň nabízíme možnost zveřejnění reklamy Vaší firmy či jinou formu prezentace.

Děkujeme všem, kteří nám pomoc a podporu již poskytli, i těm, kteří v budoucnu pomohou.

 • Anonymní dárci
 • Ježíškova vnoučata
 • APOS BRNO s.r.o.
 • HARTMANN - RICO, a.s.
 • LESY ČR - Lesní správa Nové Město na Moravě
 • ALIMPEX FOOD a.s.
 • SEMILEAS, a.s.
 • FreeRun Helps
 • Dřevo voní s.r.o. - Radňovice 19
 • HCS, spol. s r.o. - Nové Město na Moravě
 • EKO FARMA ZELENÉ ÚDOLÍ - Heřmanov 90
 • Prolog - Velké Meziříčí
 • Nadace Charty 77
 • Nadační fond Avast/ Abakus
 • Ing. Ferdinand Šmikmátor
 • Nadace J.V.J. 2017
 • Lubomír Rek, s.r.o.
 • FARMA BLATINY - CZ, s.r.o.