Kolik stojí péče

Úhrady klientů Charitního domova Moravec
platnost od 1. 1. 2019

Za poskytnutí ubytování

Typ pokoje Kč/den  Kč/měsíc
jednolůžkový  210,-  6 300,-
dvoulůžkový  198,-  5 940,-

Za poskytnutí stravy

Druh diety
Kč/den  Kč/měsíc
racionální D3 143,-  4 290,-
s omezením tuků D4 143,-  4 290,-
diabetická D9 155,-  4 650,-
diabetická s omezením tuků D9/4 155,-  4 650,-

 

Jednolůžkový pokoj
denní sazba za bydlení strava denní sazba za stravu denní sazba celkem měsíční úhrada za pobyt za 30 dní
210,- racionální D3  143,-  353,-  10 590,-
210,- s omezením tuků D4  143,-  353,-  10 590,-
210,- diabetická D9  155,-  365,-  10 950,-
210,- diabetická s omezením tuků D9/4  155,-  365,-  10 950,-
Dvoulůžkový pokoj
denní sazba za bydelní strava denní sazba za stravu denní sazba celkem měsíční úhrada za pobyt za 30 dní
 198,- racionální D3  143,-  341,-  10 230,-
 198,- s omezením tuků D4  143,-  341,-  10 230,-
 198,- diabetická D9  155,-  353-  10 590,-
 198,- diabetická s omezením tuků D9/4  155,-  353,-  10 590,-

 Výše úhrad se řídí Zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a prováděcí vyhláškou        k tomuto zákonu a po zaplacení úhrady za ubytování a stravu musí klientovi zůstat alespoň  15 % jeho příjmu pro jeho vlastní potřebu.

Za poskytnutí péče

Klient je povinen zaplatit za poskytování péče za kalendářní měsíc částku ve výši přiznaného příspěvku na péči podle Zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

  • I. stupeň 880,- Kč
  • II. stupeň 4 400,- Kč
  • III. stupeň 8 800,- Kč
  • IV. stupeň 13 200,- Kč

 

Vrácení úhrad při předem oznámené odhlášce klienta

 

Vrácení za stravu při celodenním pobytu klienta mimo domov (celodenní odhlášení stravy)

  • Racionální D3 - celkem se vrací 73,- Kč/den
  • S omezením tuků D4 - celkem se vrací 85,- Kč/den

Vrácení 20% platby za poskytnuté ubytování

  • Jednolůžkový pokoj - vrací se 42,- Kč/den
  • Dvoulůžkový pokoj  - vrací se 40,-Kč/den

Pokud klient nemá finanční prostředky na úhradu pobytu v charitním domově v celé výši, vrací se mu ošetřovné pouze ve výši úhrady.

Cenník fakultativních činností v Charitním domově Moravec
Platný od 1.1.2019

Název fakultativní činnosti úkon či období cena v Kč
Doprava vozidlem poskytovatele pro soukromé účely na žádost klienta (poplatek se skládá z):
Náhrady za spotřebované pohonné hmoty + náhrady za opotřebení vozidla 1 km 6,-
Doby čekání při dopravě vozidlem poskytovatele 1 hod. 100,-
Kopírování tiskovin:
Kopírování tiskovin: A4 jednostranně 1 kus 2,-
Kopírování tiskovin: A4 oboustranně 1 kus 3,-
Telefonování z pevné linky v domově:
Místní a meziměstské hovory 1 min. 0,80
Mobilní sítě v ČR 1 min. 1,75
Neveřejné sítě (972, 973, 974, 975) 1 min. 0,80
Mezinárodní - okolní státy 1 min. 2,14
Označování osobního prádla při příjmu: x kusů 100,-

 

 

Charitní domov Moravec

+420 566 809 101
Moravec 53
592 54
Nahoru