Kolik stojí péče

Úhrady klientů Charitního domova Moravec
platnost od 1. 4. 2022

Za poskytnutí ubytování

Typ pokoje Kč/den  Kč/měsíc
jednolůžkový  250,-  7 500,-
dvoulůžkový  235,-  7 050,-

Za poskytnutí stravy

Druh diety
Kč/den  Kč/měsíc
racionální D3 185,-  5 550,-
šetřící D2 185,-  5 550,-
diabetická D9 195,-  5 850,-
diabetická šetřící D9/2 195,-  5 850,-

 

Jednolůžkový pokoj
denní sazba za bydlení strava denní sazba za stravu denní sazba celkem měsíční úhrada za pobyt za 30 dní
250,- racionální D3  185,-  435,-  13 050,-
250,- šetřící D2  185,-  435,-  13 050,-
250,- diabetická D9  195,-  445,-  13 350,-
250,- diabetická šetřící D9/2  195,-  445,-  13 350,-
Dvoulůžkový pokoj
denní sazba za bydelní strava denní sazba za stravu denní sazba celkem měsíční úhrada za pobyt za 30 dní
 235,- racionální D3  185,-  420,-  12 600,-
 235,- šetřící D2  185,-  420,-  12 600,-
 235,- diabetická D9  195,-  430,-  12 900,-
 235,- diabetická šetřící D9/2  195,-  430,-  12 900,-

 Výše úhrad se řídí Zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a prováděcí vyhláškou       k tomuto zákonu a po zaplacení úhrady za ubytování a stravu musí klientovi zůstat alespoň   15 % jeho příjmu pro jeho vlastní potřebu.

Za poskytnutí péče

Klient je povinen zaplatit za poskytování péče za kalendářní měsíc částku ve výši přiznaného příspěvku na péči podle Zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

  • I. stupeň         880,- Kč
  • II. stupeň     4 400,- Kč
  • III. stupeň  12 800,- Kč
  • IV. stupeň  19 200,- Kč

 

Vrácení úhrad při předem oznámené odhlášce klienta

 

Vrácení za stravu při celodenním pobytu klienta mimo Domov (celodenní odhlášení stravy)

  • Racionální D3, Šetřící D2 - celkem se vrací 115,- Kč/den
  • Diabetická D9, Diabetická šetřící D9/2 - celkem se vrací 125,- Kč/den

Vrácení 20% platby za poskytnuté ubytování

  • Jednolůžkový pokoj - vrací se 50,- Kč/den
  • Dvoulůžkový pokoj  - vrací se 47,- Kč/den

Pokud klient nemá finanční prostředky na úhradu pobytu v Domově v celé výši, vrací se mu ošetřovné pouze ve výši úhrady.

Ceník fakultativních činností v Charitním domově Moravec
Platný od 1.4.2022

Název fakultativní činnosti úkon či období cena v Kč
Doprava vozidlem poskytovatele pro soukromé účely na žádost klienta (poplatek se skládá z):
Náhrady za spotřebované pohonné hmoty + náhrady za opotřebení vozidla 1 km 7,-
Doby čekání při dopravě vozidlem poskytovatele 1 hod. 223,-
Kopírování tiskovin:
Kopírování tiskovin: A4 jednostranně 1 kus 2,-
Kopírování tiskovin: A4 oboustranně 1 kus 3,-
Telefonování z pevné linky v domově:
Místní a meziměstské hovory  zdarma
Mobilní sítě v ČR  zdarma
Neveřejné sítě (972, 973, 974, 975)
Mezinárodní - okolní státy
Označování osobního prádla při příjmu: x kusů zdarma

 

 

Moravec 53
592 54
Nahoru