Kolik stojí péče

Úhrady klientů Charitního domova Moravec - platnost od 1. 2. 2024

Za poskytnutí ubytování

Typ pokojeKč/denKč/měsíc
jednolůžkový305,-9 150,-
dvoulůžkový290,-8 700,-


Za poskytnutí stravy

Druh diety
Kč/denKč/měsíc
racionální D3235,-7 050,-
šetřící D2235,-7 050,-
diabetická D9245,-7 350,-
diabetická šetřící D9/2245,-7 350,-


Pokoje

Jednolůžkový pokoj
denní sazba za bydlenístravadenní sazba za stravudenní sazba celkemměsíční úhrada za pobyt za 30 dní
305,-racionální D3235,-540,-16 200,-
305,-šetřící D2235,-540,-16 200,-
305,-diabetická D9245,-550,-16 500,-
305,-diabetická šetřící D9/2245,-550,-16 500,-
Dvoulůžkový pokoj
denní sazba za bydlenístravadenní sazba za stravudenní sazba celkemměsíční úhrada za pobyt za 30 dní
290,-racionální D3235,-525,-15 750,-
290,-šetřící D2235,-525,-15 750,-
290,-diabetická D9245,-535,-16 050,-
290,-diabetická šetřící D9/2245,-535,-16 050,-

Výše úhrad se řídí Zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a prováděcí vyhláškou k tomuto zákonu a po zaplacení úhrady za ubytování a stravu musí klientovi zůstat alespoň 15 % jeho příjmu pro jeho vlastní potřebu.

Za poskytnutí péče

Klient je povinen zaplatit za poskytování péče za kalendářní měsíc částku ve výši přiznaného příspěvku na péči podle Zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

  • I. stupeň        880,- Kč
  • II. stupeň     4 400,- Kč
  • III. stupeň  12 800,- Kč
  • IV. stupeň  19 200,- Kč


Vrácení úhrad při předem oznámené odhlášce klienta

Vrácení za stravu při celodenním pobytu klienta mimo Domov (celodenní odhlášení stravy)

  • Racionální D3, Šetřící D2                         - celkem se vrací 145,- Kč/den
  • Diabetická D9, Diabetická šetřící D9/2 - celkem se vrací 155,- Kč/den

Vrácení 20% platby za poskytnuté ubytování

  • Jednolůžkový pokoj - vrací se 61,- Kč/den
  • Dvoulůžkový pokoj   - vrací se 58,- Kč/den

Pokud klient nemá finanční prostředky na úhradu pobytu v Domově v celé výši, vrací se mu ošetřovné pouze ve výši úhrady.

Ceník fakultativních činností v Charitním domově Moravec
Platný od 1.2.2024

Název fakultativní činnostiúkon či obdobícena v Kč
Doprava vozidlem poskytovatele pro soukromé účely na žádost klienta (poplatek se skládá z):
Náhrady za spotřebované pohonné hmoty + náhrady za opotřebení vozidla1 km8,-
Doby čekání při dopravě vozidlem poskytovatele1 hod.300,-
Kopírování tiskovin:
Kopírování tiskovin: A4 jednostranně1 kus2,-
Kopírování tiskovin: A4 oboustranně1 kus3,-
Telefonování z pevné linky v domově:

Místní a meziměstské hovory
zdarma
Mobilní sítě v ČR
zdarma
Neveřejné sítě (972, 973, 974, 975)

Mezinárodní - okolní státy

Označování osobního prádla při příjmu:x kusůzdarma