Kolik stojí péče

Úhrady klientů Charitního domova Moravec
platnost od 1. 6. 2020

Za poskytnutí ubytování

Typ pokoje Kč/den  Kč/měsíc
jednolůžkový  210,-  6 300,-
dvoulůžkový  198,-  5 940,-

Za poskytnutí stravy

Druh diety
Kč/den  Kč/měsíc
racionální D3 155,-  4 650,-
šetřící D2 155,-  4 650,-
diabetická D9 165,-  4 950,-
diabetická šetřící D9/2 165,-  4 950,-

 

Jednolůžkový pokoj
denní sazba za bydlení strava denní sazba za stravu denní sazba celkem měsíční úhrada za pobyt za 30 dní
210,- racionální D3  155,-  365,-  10 950,-
210,- šetřící D2  155,-  365,-  10 950,-
210,- diabetická D9  165,-  375,-  11 250,-
210,- diabetická šetřící D9/2  165,-  375,-  11 250,-
Dvoulůžkový pokoj
denní sazba za bydelní strava denní sazba za stravu denní sazba celkem měsíční úhrada za pobyt za 30 dní
 198,- racionální D3  155,-  353,-  10 590,-
 198,- šetřící D2  155,-  353,-  10 590,-
 198,- diabetická D9  165,-  363,-  10 890,-
 198,- diabetická šetřící D9/2  165,-  363,-  10 890,-

 Výše úhrad se řídí Zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a prováděcí vyhláškou       k tomuto zákonu a po zaplacení úhrady za ubytování a stravu musí klientovi zůstat alespoň   15 % jeho příjmu pro jeho vlastní potřebu.

Za poskytnutí péče

Klient je povinen zaplatit za poskytování péče za kalendářní měsíc částku ve výši přiznaného příspěvku na péči podle Zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

  • I. stupeň 880,- Kč
  • II. stupeň 4 400,- Kč
  • III. stupeň 8 800,- Kč
  • IV. stupeň 13 200,- Kč

 

Vrácení úhrad při předem oznámené odhlášce klienta

 

Vrácení za stravu při celodenním pobytu klienta mimo Domov (celodenní odhlášení stravy)

  • Racionální D3, Šetřící D2 - celkem se vrací 90,- Kč/den
  • Diabetická D9, Diabetická šetřící D9/2 - celkem se vrací 100,- Kč/den

Vrácení 20% platby za poskytnuté ubytování

  • Jednolůžkový pokoj - vrací se 42,- Kč/den
  • Dvoulůžkový pokoj  - vrací se 40,- Kč/den

Pokud klient nemá finanční prostředky na úhradu pobytu v Domově v celé výši, vrací se mu ošetřovné pouze ve výši úhrady.

Ceník fakultativních činností v Charitním domově Moravec
Platný od 1.6.2020

Název fakultativní činnosti úkon či období cena v Kč
Doprava vozidlem poskytovatele pro soukromé účely na žádost klienta (poplatek se skládá z):
Náhrady za spotřebované pohonné hmoty + náhrady za opotřebení vozidla 1 km 6,-
Doby čekání při dopravě vozidlem poskytovatele 1 hod. 174,-
Kopírování tiskovin:
Kopírování tiskovin: A4 jednostranně 1 kus 2,-
Kopírování tiskovin: A4 oboustranně 1 kus 3,-
Telefonování z pevné linky v domově:
Místní a meziměstské hovory  zdarma
Mobilní sítě v ČR  zdarma
Neveřejné sítě (972, 973, 974, 975)
Mezinárodní - okolní státy
Označování osobního prádla při příjmu: x kusů zdarma

 

 

Charitní domov Moravec

+420 566 809 101
Moravec 53
592 54
Nahoru