Paliativní péče

V Domově podporujeme kvalitu života klientů v co nejvyšší možné úrovni, a to až do jeho samotného závěru. V situaci, kdy klient čelí nevyléčitelnému onemocnění nebo stavu spojenému s koncem života, směřuje poskytovaná paliativní péče ke zmírňování fyzických i psychických obtíží klienta, je brán ohled rovněž na jeho sociální a duchovní potřeby, na jeho rodinné zázemí a blízké osoby.

Naším cílem je umožnění důstojného odcházení v prostředí, které je klientovi známé, kde se cítí být spokojený a současně předcházet opakovaným hospitalizacím, popřípadě umírání v nemocničním zařízení bez možnosti doprovázení blízkým člověkem.

Paliativní péče může být poskytována současně s klasickou léčbou, jako její doplnění, i po ukončení medicínské léčby. Na poskytování paliativní péče se podílí multidisciplinární tým pracovníků Domova, ve kterém úzce spolupracují lékař (paliatr), koordinátor paliativní péče, zdravotní personál, sociální pracovníci a pracovníci přímé péče. Spolupráce probíhá také s mobilními paliativními týmy Domácího hospice Vysočina, o.p.s. v Novém Městě na Moravě a Domácím hospicem Barborka Oblastní charity Žďár nad Sázavou.