Zdravotní a ošetřovatelská péče

Zdravotní péče

Zdravotní péče je zajištěna prostřednictvím vlastních plně kvalifikovaných zdravotnických pracovníků v době od 6.00 do 22.00 hodin. Akutní zdravotní péči v nočních hodinách zajišťuje Lékařská záchranná služba na základě telefonické výzvy vyškolených a kvalifikovaných pracovníků v přímé péči, kteří jsou k dispozici nepřetržitě.

Pravidelnou lékařskou péči zajišťuje praktický lékař zařízení, který do charitního domova dochází 2x v týdnu (případně dle potřeby). Tato služba je prováděna formou návštěv na pokoji klienta, popř. na ošetřovně.

Odborná vyšetření (např. psychiatrická, urologická, aj.) jsou prováděna externími specialisty    1x měsíčně. Charitní domov zajišťuje na základě ordinace lékaře klientům i dovoz léků               z lékárny.

Ošetřovatelská péče

Ošetřovatelskou péči v charitním domově zajišťuje kvalifikovaný personál v nepřetržitém provozu, který se soustavně vzdělává. V rámci péče je klientům zajišťována podpora a pomoc, a to s přihlédnutím k rozsahu jejich omezení, při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu: podávání a porcování stravy, přijímání stravy, dodržování pitného režimu; mytí těla, koupání nebo sprchování, péče o ústa, vlasy, nehty, holení; oblékání, obouvání; orientace v přirozeném prostředí aj.

Dále se v rámci ošetřovatelské péče napomáhá při úkonech, které není klient schopen zvládnout,jako např. obstarávání osobních záležitostí, zapojení se do sociálních aktivit, obstarávání si potravin a běžných předmětů (nákupy - jsou zajištěny dle přání klienta                v kantýně v charitním domově, případně v obchodech v nejbližším okolí charitního domova), běžný úklid v domácnosti a další jednoduché úkony spojené s chodem a udržováním domácnosti. Schopnost zvládat uvedené úkony je stanovena stupněm závislosti.

Rehabilitační péče

Přímo v charitním domově je klientům poskytována rehabilitační péče ve všech formách směřující k obnovení nebo zlepšení ztracených funkcí, k udržení dosavadních funkcí          nebo ke zpomalení progrese. Cílem rehabilitace je dosáhnout maximální možné soběstačnosti, a tím co nejvyšší kvality života.

Rehabilitační péče je realizovaná jako skupinová či individuální cvičení s příslušnými rehabilitačními pomůckymi, dále je prováděn nácvik manipulace s kompenzačními pomůckami - jako např. holemi, chodítky, invalidními vozíky atd. Rehabilitace je v charitním domově zajišťována na základě doporučení ošetřujícího lékaře klienta.

Charitní domov Moravec

+420 566 673 716
Moravec 53
592 54
Nahoru