Spolupracujeme

Domácí hospic Vysočina, o.p.s. Nové Město na Moravě

V rámci  navázané spolupráce Domácí hospic Vysočina, o.p.s. zajišťuje odbornou paliativní péči klientů v terminálním stádiu života.

Možnosti využití této mobilní zdravotnické péče si nesmírně vážíme a za spolupráci s našimi klienty děkujeme! Zejména pomoc od bolesti v posledních chvílích života je velmi podstatná součást kvalitně poskytované péče...

Oblastní charita Žďár nad Sázavou - Domácí hospicová péče

Dalším naším partnerem v poskytování paliativní péče klientům Domova na samém závěru života je právě Domácí hospicová péče, kterou provozuje Oblastní charita Žďár nad Sázavou.

Nadační fond Abakus

Od ledna 2021 se Charitní domov Moravec účastní dvouletého programu nadačního fondu Abakus (dříve Nadační fond Avast) s názvem Rozvoj paliativní péče v pobytových sociálních službách pro seniory. Do tohoto programu jsme byli spolu s dalšími 14 sociálními službami       v České republice vybráni na základě grantové výzvy nadačního fondu, a to v souvislosti          s programem Spolu až do konce. Této příležitosti si velmi vážíme. Naší snahou je umět poskytnout klientům Domova kvalitní péči i v čase jejich odcházení...                                        Odbornými partnery programu jsou organizace Sue Ryder a Centrum paliativní péče.   

Občanské sdružení Sirius Třebíč

Charitní domov Moravec spolupracuje s canisterapeutickým sdružením Sirius Třebíč, díky kterému v Domově probíhá terapie za pomocí psa, tzv. canisterapie. Do Domova dochází pan Ing. Petr Ambrož s pejskem Carrie. Více se o jeho návštěvách můžete dozvědět v odkazu níže:

Ing. Jana Mašterová

Za klienty do Domova dochází i Ing. Jana Mašterová, která zkoušku canisterapeuta  a svých canisterapeutických pejsků (Joy a Rose) skládala pod organizací Canisterapeutické sdružení Jižní Morava.

Kontakt mezi zvířetem a seniorem zmírňuje pocit osamělosti a společenské izolace. Canisterapie probíhá častěji u klientů imobilních, kteří mají omezený kontakt s ostatními klienty (vzhledem k jejich zdravotnímu stavu či omezenému pohybu). Personál se zúčastňuje tohoto setkání klientů s pejskem, pomáhá s otočením nebo posazením klienta, aby měl přímý kontakt s canisterapeutickým týmem. Klient má možnost se zvířetem komunikovat, krmit jej, hladit apod. Tato setkání jsou pro naše klienty vždy velkým přínosem a dlouho o něm povídají. Více se dozvíte níže ve vydaném článku:

Střední odborná škola Nové Město na Moravě

Domov umožňuje realizaci praktického vyučování studentů oboru Ošetřovatelství, kvalifikovaní zaměstnanci pomáhají s vedením praktického vyučování.

Centrum pro rodinu a sociální péči, Brno

Domov spolupracuje s Centrem pro rodinu a sociální péči Brno, které zde v Domově realizuje program KLAS (klub aktivních seniorů). Za klienty Domova dochází pravidelně Ing. Stanislav Kodys (animátor programu KLAS), který pořádá pravidelné setkávání seniorů za účelem posílení jejich kompetencí, které jsou důležité pro spokojený život v seniorském věku.

Obec Moravec

Základní a Mateřská škola Moravec

Základní škola Bobrová

Základní škola Velké Meziříčí, Školní 2055

Schola Osová Bitýška

 

Charitní domov Moravec

+420 566 809 101
Moravec 53
592 54
Nahoru