Spolupracujeme

Domácí hospic Vysočina, o.p.s. Nové Město na Moravě

V rámci nově navázané spolupráce Domácí hospic Vysočina, o.p.s. zajišťuje odbornou paliativní péči klientů v terminálním stádiu života.

Možnosti využití této mobilní zdravotnické péče si nesmírně vážíme a za spolupráci s našimi klienty děkujeme! Zejména pomoc od bolesti v posledních chvílích života je velmi podstatná součást kvalitně poskytované péče...

Občanské sdružení Sirius Třebíč

Charitní domov spolupracuje s canisterapeutickým sdružením Sirius Třebíč, díky kterému       v domově probíhá terapie za pomocí psa, tzv. canisterapie. Do charitního domova dochází pan Ing. Petr Ambrož s pejskem Carrie. Více se o jeho návštěvách můžete dozvědět v odkazu níže:

Ing. Jana Mašterová

Za klienty do charitního domova dochází i Ing. Jana Mašterová, která zkoušku canisterapeuta  a svých canisterapeutických pejsků (Joy a Rose) skládala pod organizací Canisterapeutické sdružení Jižní Morava.

Kontakt mezi zvířetem a seniorem zmírňuje pocit osamělosti a společenské izolace. Canisterapie probíhá častěji u klientů imobilních, kteří mají omezený kontakt s ostatními klienty (vzhledem k jejich zdravotnímu stavu či omezenému pohybu). Personál se zúčastňuje tohoto setkání klientů s pejskem, pomáhá s otočením nebo posazením klienta, aby měl přímý kontakt s canisterapeutickým týmem. Klient má možnost se zvířetem komunikovat, krmit jej, hladit apod. Tato setkání jsou pro naše klienty vždy velkým přínosem a dlouho o něm povídají. Více se dozvíte níže ve vydaném článku:

Střední odborná škola Nové Město na Moravě

Charitní domov umožňuje realizaci praktického vyučování studentů oboru Ošetřovatelství, kvalifikovaní zaměstnanci pomáhají s vedením praktického vyučování.

Centrum pro rodinu a sociální péči, Brno

Charitní domov spolupracuje s Centrem pro rodinu a sociální péči Brno, které v charitním domově realizuje program KLAS (klub aktivních seniorů). Za klienty charitního domova dochází pravidelně Ing. Stanislav Kodys (animátor programu KLAS), který pořádá pravidelné setkávání senorů, za účelem posílení jejich kompetencí, které jsou důležité pro spokojený život v seniorském věku.

Obec Moravec

Schola Osová Bitýška

Základní a Mateřská škola Moravec

Základní škola Bobrová

Charitní domov Moravec

+420 566 809 101
Moravec 53
592 54
Nahoru