Volnočasové aktivity a duchovní péče

Volnočasové aktivity

Cílem aktivizačních programů je udržení a zlepšení psychického a fyzického stavu klienta, sbližování a společenský život.

Aktivizace je poskytována individuálně nebo skupinově a vychází z individuálního plánu klienta.

Účast na volnočasových aktivitách je dobrovolná, snažíme se rozšiřovat nabízené činnosti tak, aby oklienti mohli pokračovat v zájmech a zálibách, které měli před nástupem do charitního domova. Vítáme účast veřejnosti, příbuzných a blízkých klientů.

Pravidelně jsou pořádány besedy, čtení na pokračování, sledování filmů, oblíbené paměťové hry nebo rukodělné aktivity.

Během roku charitní domov navštěvují žáci MŠ, ZŠ s programem k různým příležitostem.

Každoročně se pořádají společné výlety na poutní místa, do cukrárny, navštěvují se památky, výstavy, aj.

Časový program aktivizačních činností je vždy veřejně dostupný na nástěnkách charitního domova a na našich webových stránkách.

Duchovní služby (péče)

Vzhledem k tomu, že charitní domov je domovem, který vyrostl na duchovních základech, mohou klienti charitního domova prožívat intenzivní duchovní život.

Klienti mají možnost dle svého zájmu denně, v dopoledních hodinách, navštívit bohoslužbu, která je také přenášena místní rozhlasovou sítí, tudíž je dostupná i klientům upoutaným          na lůžko. Odpoledne je možnost společné modlitby sv. růžence.

Dále je kdykoliv možnost využít svátosti smíření, rozhovoru s knězem nebo návštěvy kněze    na pokoji. Duchovní služba je, jako ostatní služby, volitelná, záleží tedy pouze na přání klienta, zda ji bude využívat, či nikoliv.

Týdenní program aktivit v CHD Moravec:

pdfTýdenní program aktivit Hlavní budova - dopoledne, odpoledne
pdfTýdenní program aktivit Louisin dům - dopoledne, odpoledne

 

Charitní domov Moravec

+420 566 673 716
Moravec 53
592 54
Nahoru