Volnočasové aktivity a duchovní péče

Volnočasové aktivity

Cílem aktivizačních programů je udržení a zlepšení psychického a fyzického stavu klienta, sbližování a společenský život.

Aktivizace je poskytována individuálně nebo skupinově a vychází z Individuálního plánu klienta.

Účast na volnočasových aktivitách je dobrovolná, snažíme se rozšiřovat nabízené činnosti tak, aby klienti mohli pokračovat v zájmech a zálibách, které měli před nástupem do Domova. Vítáme účast veřejnosti, příbuzných a blízkých klientů.

Pravidelně jsou pořádány besedy, čtení na pokračování, sledování filmů, oblíbené paměťové hry nebo rukodělné aktivity.

Během roku Domov navštěvují žáci MŠ, ZŠ s programem k různým příležitostem.

Časový program aktivizačních činností je vždy veřejně dostupný na nástěnkách Domova a na našich webových stránkách.


Duchovní služby (péče)

Vzhledem k tomu, že Charitní domov Moravec je Domovem, který vyrostl na duchovních základech, mohou klienti Domova prožívat intenzivní duchovní život.

Klienti mají možnost dle svého zájmu denně, v dopoledních hodinách, navštívit bohoslužbu, která je také přenášena místní rozhlasovou sítí, tudíž je dostupná i klientům upoutaným na lůžko. Odpoledne je možnost společné modlitby sv. růžence.

Dále je kdykoliv možnost využít svátosti smíření, rozhovoru s knězem nebo návštěvy kněze na pokoji. Duchovní služba je, jako ostatní služby, volitelná, záleží tedy pouze na přání klienta, zda ji bude využívat, či nikoliv.

Pravidelný týdenní program aktivit v Charitním domově Moravec:

Příloha č.1 k PP č. 55 - Pravidelný týdenní program volnočasových aktivit v Domově - Hlavní budova a Novostavba

Příloha č. 2 k  PP č. 55 - Pravidelný týdenní program volnočasových aktivit v Domově - Louisin dům