Kdo jsme...

NAŠE POSLÁNÍ

Posláním Charitního domova Moravec je vytvářet podmínky pro důstojný život klientů s ohledem na zachování jejich soběstačnosti, zvyklostí a životního příběhu. Současně poskytovat kvalitní, multidisciplinární a individualizovanou péči až do závěru jejich života. Usilujeme o to, aby klienti mohli prožívat své stáří v prostředí lidské důvěry s možností blízkosti rodinných příslušníků a dalších osob blízkých.

 

NAŠE CÍLE

K naplňování poslání Domova rozvíjíme tyto základní strategické cíle:

 • Podpora klientů v udržení svých schopností a dovedností po co nejdelší dobu.
 • Zachování kontaktů s rodinou a dalšími blízkými osobami klienta.
 • Zajistit v Domově důstojné podmínky a kvalitní laskavou péči v posledních chvílích života klientů.
 • Vytvářet bezpečné prostředí s přihlédnutím na potřeby klientů.

Rozvojové cíle Domova:

 • Zkvalitnit stravování v Domově
 • Zkvalitnit aktivizační činnosti
 • Zajišťovat péči o zaměstnance

 

NAŠE ZÁSADY

Za účelem dosažení stanovených cílů uplatňujeme zásady při poskytování sociální služby, vycházející z historických a kulturních hodnot Domova:

VZTAH „Považujeme za důležité zdravé vztahy založené na důvěře“

 • podporujeme vzájemnou důvěru klientů a zaměstnanců Domova,
 • podporujeme vazby klientů s rodinami, známými a ostatními klienty Domova,
 • uplatňujeme individuální přístup ke klientům,
 • budujeme týmového ducha v organizaci.

DŮSTOJNOST „Vytváříme a udržujeme důstojné a bezpečné prostředí pro život“

 • zachováváme lidskou důstojnost,
 • snažíme se o důstojné odcházení klientů v Domově,
 • podporujeme pocit užitečnosti,
 • usilujeme o to, aby klient prožil hodnotný život v Domově.

ODBORNOST „Budujeme tým odborníků, kteří rozumějí klientům a umí jim pomoci“

 • stavíme na odborné a bezpečné praxi tak, jak udávají současné trendy,
 • dbáme na profesionalitu spojenou s lidskostí
 • vnímáme potřeby a přání klientů, které se snažíme naplnit.

TRADICE „Snažíme se nést tradici místa spojeného s křesťanskou vírou a venkovským prostředím“

 • přizpůsobujeme prostředí potřebám klientů,
 • usilujeme o to, aby klienti Domova mohli prožívat své stáří v prostředí lidské blízkosti          
 • a důvěry, s možností využití duchovní péče,
 • podporujeme vznik a udržování nových tradic.

 

Pokud Vás Domov zaujal, přijměte od nás pozvání na prohlídku Domova, která je možná, nejlépe po předchozí telefonické domluvě.

Úřední doba: Po - Pá od 8,00 do 14,00 (po domluvě lze i v jinou dobu či den)