BAZÁLNÍ STIMULACE®

Prirucka-Bazalni-stimulaceV Domově pracujeme s konceptem Bazální stimulace®. Koncept bazální stimulace nabízí klientům v jejich nelehké situaci individuální a osobní ošetřovatelskou péči, jejímž smyslem je zohledňování životních zvyklostí a vytváření příjemného okolního prostředí - co nejvíce přibližujícího domov.

Ošetřující personál Charitního domova Moravec poskytuje bazálně stimulující péči klientům, kteří jsou převážně nebo zcela závislí na pomoci druhých. Při poskytování péče si velmi váží spolupráce s rodinnými příslušníky a ostatními blízkými klientů. Bez jejich pomoci by byla ošetřovatelská péče v tomto konceptu málo efektivní. Proto jsme připravili příručku, která je určená všem, kteří chtějí podpořit své blízké v jejich situaci. V příručce jsou uvedeny praktické rady a instrukce, které by měly přispět ke snadnějšímu porozumění uvedené problematice a spolupráci s ošetřujícím personálem Domova. Příručka je k dispozici u vedoucích sociálních úseků jednotlivých budov Domova.

Certifikát Bazální stimulace®