Aktuálně

Krátké zprávy

Opatství -_fotoOpatství - stavební práce a úpravy

Od 4.11.2019 se práce z Louisina domu přesunou do Hlavní budovy domova, budou se týkat pokojů klientů v části zvané Opatství. Dojde k výměně dveří a zárubní, bude vyměněna elektroinstalace, položeno nové linoleum, obložení umyvadel a na závěr provedena výmalba každé místnosti. Opět se budeme snažit i po dobu těchto činností klientům zajistit podmínky, ve kterých by vše přečkali v pohodlí          a mohli se co nejdříve vrátit do svých pěkných pokojů.          Ani tímto ovšem rekonstrukce domova nekončí…

česká televize_-_reportážČeská televize – reportáž

Česká televize dne 9.10.2019 natáčela v rámci pořádaného Dne paliativní péče Domácího hospice Vysočina, o.p.s. reportáž o canisterapii. V reportáži vystoupila i paní Mašterová, která se canisterapii věnuje a navštěvuje rovněž i klienty našeho domova. Protože Charitní domov Moravec hospici zapůjčil speciální pomůcku – interaktivní terapeutické pejsky, stala se názorná ukázka jejich využití                                                            v práci se seniory zde v domově součástí této reportáže.                                                              Můžete ji shlédnout na uvedeném odkazu, a to v čase                                                                  12:12 min.: Události v regionech - reportáž

 

71014840 2425092784227089_4234489170015289344_n1Požární cvičení

V úterý 24.9.2019 proběhlo v prostorách CHDM prověřovací požární cvičení. Byl nahlášen požár v prostorách Hlavní budovy. Autentické podmínky byly vytvořeny zakouřením vnitřních prostor dýmovnicí v části zvané Opatství . Zasahovat přijely hasičské jednotky HZS Kraje Vysočina        ze stanice Moravec, Bobrová, Strážek, Křižanov i Velké Meziříčí. Namísto klientů byli cvičně evakuováni figuranti z řad pracovníků domova. Účelem akce byl právě nácvik     a prověření potřebných dovedností:evakuace na záchranné plachtě, hasební práce a následné odvětrání zakouřených prostor. Vše proběhlo bezchybně. Cvičení přineslo pracovníkům domova důležité poznatky, pro klienty pak bylo zajímavou událostí. Další fotografie viz Fotogalerie -                                                                      Mimořádné akce a článek informačního portálu                                                                              Velkomeziříčsko (klikni zde).

fasáda kotelna__Louisin_důmPráce pokračují: nová fasáda

V současné době začaly probíhat natěračské práce              na fasádě kotelny a posléze i Louisině domě, stávající omítka úpravu již potřebovala. Práce by měly trvat asi tři týdny v závislosti na přízni počasí.                                     Jak si můžete všimnout na aktuálním obrázku, obnova prostředí domova je stále v plném proudu…

týden sociálních_služeb_2019Týden sociálních služeb 2019 – pozvánka

Charitní domov Moravec se i v letošním roce zapojí           do celostátního Dne otevřených dveří poskytovatelů sociálních služeb.                                                           Zveme proto všechny zájemce z řad široké veřejnosti        ve dnech 7. – 9.10.2019 od 900 do 1500 hod. k prohlídce prostor domova. Přijďte se podívat nebo zeptat, co by jste chtěli o domově vědět. Rádi se zde s vámi setkáme…

řemeslníkPokračující rekonstrukce v domově

I nadále v našem domově pokračujeme s rekonstrukcí          a změnami prostředí, které jej postupně vylepšují.              Od 30.9.2019 začnou pětitýdenní práce uvnitř Louisina domu, kdy bude po etapách vyměňováno linoleum              na pokojích klientů a na sesterně. Samozřejmě se vynasnažíme zajistit klientům co největší pohodlí i v průběhu tohoto procesu. Očekáváme, že s výslednou podobou budou spokojeni právě oni, kteří pokoje obývají.                  Stavební práce se koncem října přesunou i na Hlavní budovu, budou se týkat její části „Opatství“…  zavčas vás budeme podrobněji informovat.

Louisin dům_2Zahradní úprava okolo Louisina domu

Od 5.8.2019 začne v areálu domova u Louisina domu úprava okolní zahrady. Nejprve proběhnou stavební práce, kdy bude vybudováno parkoviště a přilehlé cesty, poté bude osázena samotná zahrada. Veškeré práce by měly zabrat asi 2 měsíce a budou spojeny s pohybem techniky, možným hlukem i prašností, prosíme tedy o trpělivost a zvýšenou opatrnost. Naším záměrem je vytvořit pěkné a funkční prostředí, ve kterém by klienti i jejich návštěvy mohli trávit svůj společný čas a věříme, že se výsledná podoba zahrady u této historické budovy bude líbit.

Moravec 53
592 54
Nahoru