Oznámení o změně výše úhrad ošetřovného za pobyt v Charitním domově Moravec od 1. 2. 2024

Na základě novelizace vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona o sociálních službách a zohledňuje růst cen potravin a energií, dochází v Charitním domově Moravec od 1. 2. 2024 k navýšení úhrad za ubytování a stravu.

Výše úhrady - změna od 1.2.2024.pdf