Upozornění pro návštěvy Louisina domu

Upozorňujeme návštěvy Louisina domu na občasný výskyt respiračního onemocnění Covid 19 

a žádáme o zvážení návštěv. Návštěvu prosíme zkonzultujte se všeobecnou sestrou na oddělení. 

Doporučujeme návštěvu zkrátit na nezbytně nutnou dobu.  

Při návštěvě prosíme používejte respirátory, chraňte své blízké.

Děkujeme za pochopení.