Aktuálně

Krátké zprávy

poděkování I.ZŠ_NMnMPoděkování žákům z I.ZŠ Nové Město          na Moravě

Děkujeme žákům prvního stupně ze základní školy            na Vratislavově náměstí v Novém Městě na Moravě, kteří pod vedením paní učitelky Sedlákové vyrobili nápadité výrobky pro klienty našeho Domova. Jedná se o skládanky obrázků namalovaných na dřevěných špachtlích, které slouží k trénování představivosti. Vážíme si jejich zájmu        i dobrého nápadu.                                                              Hru si již vyzkoušely dvě z našich nejstarších klientek, oběma je více než 100 let! Podívat se můžete ve Fotogalerii.

návštěvy od_19.2.2022Úprava režimu návštěv v Charitním domově Moravec platná od 19.2.2022

Od 19.2.2022 dochází k úpravě pravidel pro návštěvy v Domově. Seznamte se s nimi v přiloženém souboru.        Ve společnosti sice dochází k rozvolňování proticovidových opatření, pro sociální služby však i nadále platí pravidla                                                                vycházející z mimořádného opatření Ministerstva                                                                          zdravotnictví. Také se i nadále snažíme, aby bylo prostředí                                                          Domova z hlediska možné nákazy bezpečné, proto jsou                                                                prozatím pravidla návštěv takto nastavena.                                                                                    Děkujeme za jejich dodržování.

pdfÚprava režimu návštěv v CHDM platná od 19.2.2022

návštěvy od_1.1.2022Úprava režimu návštěv v Charitním domově Moravec platná od 1.1.2022

Od 1.1.2022 jsou povoleny návštěvy na všech budovách Domova, včetně Louisina domu.                                      Z důvodu aktuálního vývoje epidemiologické situace, kdy vyvstává obava z komunitního šíření nové varianty omikron, která by měla být až 4x nakažlivější a pravděpodobnější                                                                k prolomení očkování i prodělaném onemocnění, platí                                                                  od tohoto data rovněž nová pravidla pro návštěvy Domova.                                                          Podrobnosti jsou uvedeny v přiloženém odkazu.                                                                            Děkujeme za dodržování nastavených pravidel.

pdfÚprava režimu návštěv v CHDM - aktualizace platná od 5.1.2022

obnovení návštěvObnovení možnosti návštěv na Hlavní budově a Novostavbě - v platnosti                  od 22.12.2021

S ohledem na příznivý výsledek provedených testů klientů    a pracovníků Domova, jsou od středy 22.12.2021 opět povoleny návštěvy na dvou budovách Domova – Hlavní budově a Novostavbě. Návštěvy zde mohou probíhat          dle pravidel platných od 1.11.2021 (viz přiložený odkaz).        Na Louisině domě však i nadále pokračuje zákaz návštěv. Klienti Domova, kteří nejsou v izolaci, mohou k návštěvám svých blízkých Domov opouštět, po návratu zpět                                                                            pak nastoupí do 5 denní karantény a budou opět                                                                          otestováni.                                                                                                                                      Děkujeme za dodržování potřebných opatření.

pdfÚprava režimu návštěv v Charitním domově Moravec platná od 1.11.2021

zákaz návštěvZákaz návštěv na všech budovách Domova – platný od 18.12.2021

V souvislosti s vývojem situace a naší snahou zamezit šíření covidové nákazy je od soboty 18.12.2021 až do odvolání      z nařízení vedení Domova rozšířen zákaz pro vstup rodinných příslušníků klientů a veřejnosti na všechny budovy Domova. Zákaz návštěv se netýká blízkých u těch klientů, kteří by se nacházeli v terminálním stádiu.

Děkujeme za pochopení a respektování tohoto opatření.

zákaz návštěvZákaz návštěv na Louisině domě – platný od 15.12.2021

Od 15.12.2021 až do odvolání je z nařízení vedení Domova v souvislosti s výskytem covid pozitivity na Louisině domě uzavřena tato budova pro vstup rodinných příslušníků klientů a veřejnosti. Zákaz návštěv se netýká blízkých u těch klientů, kteří by se nacházeli v terminálním stádiu. Zákaz se také v současné době netýká návštěv klientů Hlavní budovy  a Novostavby.                                                                          Děkujeme za pochopení a respektování opatření.

pf2022 charita_moravecPF 2022

Všem klientům i jejich blízkým přejí zaměstnanci Charitního domova Moravec poklidné a radostné vánoční svátky          a pevné zdraví po celý rok.

Moravec 53
592 54
Nahoru