Aktuálně

Krátké zprávy

logo AbakusÚčast Charitního domova Moravec v projektu rozvoje paliativní péče

Charitní domov Moravec se v loňském roce přihlásil              do grantové výzvy nadačního fondu Abakus v rámci programu Spolu až do konce. S radostí můžeme oznámit,    že byl spolu s několika dalšími domovy pro seniory v České republice vybrán k účasti na dvouletém projektu rozvoje paliativní péče v  zařízení. Projekt začíná nyní, od ledna roku 2021. Této příležitosti si velmi vážíme. Péči o klienty     i v závěru jejich života považujeme za důležitou součást                                                               péče, její plnohodnotné poskytování v prostředí Domova                                                               nám dosud chybělo. Věříme, že se tímto naše služby opět                                                           posunou a klientům budeme schopni nabídnout kvalitní                                                                 péči i v čase jejich odcházení.                                                                                                         Děkujeme tedy nadačnímu fondu Abakus a jeho                                                                           partnerům - Domovu Sue Ryder a Centru paliativní péče.                                                             Členy realizačního týmu projektu v našem Domově jsou                                                               Mgr. Petra Řezáčová, PhD., ředitelka organizace,                                                                         Bc. Dana Zitterbartová, DiS. za zdravotní úsek a přímou                                                               péči a Mgr. Milada Svobodová za sociální úsek.                                                                             Koordinátorem paliativní péče je Romana Hatláková,                                                                     všeobecná sestra.

vycházky od_22.12.2020Informace o změně pravidel vycházek        od 22. 12. 2020

Vážení klienti, rodiny a osoby blízké našich klientů,            na základě Usnesení vlády ČR jsou od 22.12.2020 po dobu trvání nouzového stavu pozměněna pravidla k vycházkám klientů. Ať už se jedná o „vycházky“ (krátkodobé opuštění Domova v rozsahu do 6 hodin) nebo „pobyt mimo zařízení“ (opuštění Domova, které je v rozsahu nad 6 hodin), jsou možná za podmínky, že klient bude bezprostředně                po návratu pobývat v oddělených prostorách po dobu 7 dnů od ukončení vycházky /pobytu mimo zařízení a po tuto                                                                  dobu podstoupí dvakrát antigenní POC testování. Pobyt                                                                v oddělených prostorách bude ukončen v případě                                                                          negativních výsledků obou testů (pro tento účel jsou                                                                      vyčleněná lůžka na Louisině domě, Hlavní budově                                                                        i Novostavbě). Důležitou podmínkou je, že klient Domova                                                              používá v průběhu celé vycházky /pobytu mimo zařízení                                                              respirátor alespoň třídy FFP2 nebo KN95 (lze zakoupit                                                                  v kantýně Domova). 

PF 2021PF 2021

Spokojené, láskou a porozuměním                                        naplněné vánoční svátky                                                        a poklidný nadcházející rok 2021                                          přejí zaměstnanci a klienti Charitního domova Moravec.

 

IMG 20201221_092141_-_xVánoční pozdravy od dětí

Klienti našeho Domova se mohou radovat z krásných přání, která dostali od dětí z MŠ Moravec, ZŠ a MŠ Štěpánov          nad Svratkou, ZŠ Školní, Velké Meziříčí a od členů scholy farnosti Osová Bítýška. Za milou pozornost všem velmi děkujeme.                                                                          Děti ze školy ve Velkém Meziříčí společně s paní učitelkou Práškovou pamatovaly i na králíka Lojzíka, který byl klientům Louisina domu věnován již v loňském roce. Dárek tedy nemine ani jeho.                                                      Některá z přání jsou na ukázku ve Fotogalerii, podívejte        se a potěšte spolu s námi.

návštěvy o_VánocíchVycházky v průběhu vánočních svátků
  • Vážené rodiny a osoby blízké našich klientů, rádi bychom Vám oznámili, že vláda schválila změnu krizového opatření, kterým byly velmi významně omezeny vycházky klientů domovů pro seniory. Na základě Usnesení vlády ČR tedy mohou být od 16. 12. 2020 po dobu trvání nouzového stavu umožněny vycházky klientů domovů pro seniory. Opětovné                                                   povolení vycházek se ale neobejde bez předem vládou                                                         daných pravidel, neboť bezpečnost musí dál zůstat                                                               na prvním místě:                                                                                                                        - po vycházce, která potrvá méně než 6 hodin, budou                                                              po návratu sledovány příznaky onemocnění COVID-19.                                                      - vycházka nad 6 hodin (popř. pokud klient přespí mimo                                                          zařízení sociálních služeb) bude možná za podmínky,                                                            že klient bude bezprostředně po návratu pobývat                                                                    v oddělených prostorách po dobu 7 dnů od ukončení                                                              vycházky a po tuto dobu zde v Domově podstoupí                                                                  dvakrát antigenní POC testování. Pobyt v oddělených                                                            prostorách bude ukončen v případě negativních výsledků                                                      obou testů (pro tento účel jsou vyčleněná lůžka                                                                      na Louisině domě i na Hlavní budově).                                                                                    Pamatujte, že klient sociálních služeb používá v průběhu                                                      celé vycházky respirátor alespoň třídy FFP2 nebo KN95                                                        (lze zakoupit v kantýně Domova).                                                                                                     

pdfPravidla návštěv v CHDM platná od 21.12.2020

pdfDotazník návštěvníka zařízení k nemoci COVID

 
testAntigenní testy pro veřejnost – aktuální informace

Přinášíme Vám aktuální informace týkající se antigenních testů. Tento způsob testování je od 18.12.2020 pro všechny osoby zdarma. Test může být proveden 1x za 5 dní. Test lze absolvovat na odběrových místech všech krajských nemocnic (Nové Město na Moravě, Jihlava, Havlíčkův Brod, Třebíč, Pelhřimov) i některých dalších místech (např. Velké Meziříčí – Dům zdraví). Vždy je nutná předchozí registrace na odběr, a to na konkrétní čas a místo. Výsledky testu jsou zasílány prostřednictvím SMS zprávy, zpravidla během                                                                 15 – 20 minut po odběru. Tato zpráva je jednou z možností,                                                          jak se v případě negativního výsledku prokázat                                                                              jako návštěva při příchodu do Domova.                                                                                           V Domově testování prozatím neprovádíme. I nadále platí                                                            podmínky návštěv, jak jsou uvedeny na našich stránkách                                                              ve zprávě z 5.12.2020.

stopaAktuální informace pro návštěvy Charitního domova Moravec - 5.12.2020

Vážení rodinní příslušníci a přátelé našich klientů, chtěli bychom vás informovat o možnosti návštěv Domova,           s platností od pondělí 7. 12. 2020. Žádáme všechny návštěvníky, aby se nejprve důkladně seznámili s pravidly návštěv (viz. vložené soubory), zejména s ohledem                                                                        na prokazatelnou covid negativitu příchozí osoby. Je také                                                              nutné dodržovat časový interval návštěvy, protože                                                                        jednotlivá  setkání na sebe navazují, dále pak respektovat                                                            vládou stanovená opatření a po dobu návštěvy mít zakrytá                                                            ústa a nos. Opět je zaveden rezervační systém návštěv,                                                            pro objednání setkání tedy kontaktujte sociálního                                                                          pracovníka Domova - Mgr. M. Svobodovou.                                                                                   Jsme rádi, že jsou návštěvy alespoň takto možné, přestože                                                            podmínky nejsou jednoduché. Těšíme se na setkání                                                                      s vámi…

pdfZměna v pravidlech pro průběh návštěv v CHDM od 7.12.2020

pdf    Dotazník návštěvníka zařízení k nemoci COVID-19

Moravec 53
592 54
Nahoru