Aktuálně

Krátké zprávy

sčítání 2021Sčítání lidu 2021

V Charitním domově Moravec bude v termínech             17.4. - 11.5.2021 probíhat Sčítání lidu 2021,                          a to prostřednictvím listinných formulářů. Pomoc s vyplněním formulářů zajistí pověřený sčítací komisař,          paní Lucie Kašpárková (pracovník Domova). Některým klientům se sčítáním pomohou jejich rodinní příslušníci                                                                  nebo zákonní zástupci. S jakýmkoliv dotazem týkajícím                                                                se tohoto tématu tedy kontaktujte paní Kašpárkovou                                                                      – tel. 776 697 157.

received 896527927805602Velikonoční dárky od dětí

Klienti našeho Domova byli k jarním svátkům podarováni krásnými výrobky od prvňáčků ze ZŠ Školní, Velké Meziříčí. S jejich tvořením jim pomáhala paní učitelka Prášková. Dárečky potěšily všechny přítomné. Můžete se přesvědčit v naší Fotogalerii.                                                                Dětem i paní učitelce velmi děkujeme.

přání k_Velikonočním_svátkůmPřání k Velikonočním svátkům

Požehnané Velikonoce a radost z jejich prožití                  přejí klientům i jejich blízkým                                      pracovníci Charitního domova Moravec.

křeslo pro_návštěvuZměny týkající se pravidel návštěv                a vycházek klientů mimo Domov platné      od 20.3.2021

Na základě Usnesení vlády ČR s platností od 20.3.2021 došlo ke změnám, které se týkají osob po prodělaném očkování proti onemocnění covid-19 - v případě vycházky mimo areál zařízení nemusí klient po návratu podstoupit                                                                preventivní karanténu a následné POC testy pod                                                                          podmínkou, že tento klient má vystavený certifikát MZ ČR                                                            o provedeném očkování proti onemocnění covid-19,                                                                      od aplikace poslední dávky očkovací látky uplynulo                                                                        nejméně 14 dní a klient nejeví žádné příznaky tohoto                                                                    onemocnění. Dále byl rozšířen okruh osob, na které                                                                      se vztahuje výjimka pro návštěvy klientů v Domově, ty musí                                                          mít vystavený certifikát MZ ČR o provedeném očkování                                                                a od poslední dávky uplynulo nejméně 14 dní.                                                                                Pro návštěvníky i nadále platí, že mohou do Domova přijít,                                                            pokud v době 90 dnů přede dnem návštěvy prodělaly                                                                    onemocnění COVID-19 a doloží o tom doklad; nebo                                                                      absolvovaly nejpozději 48 hodin před zahájením návštěvy                                                            testování na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2                                                                        s negativním výsledkem a doloží o tom doklad                                                                              (tedy podmínky, jaké platily dosud).

zákaz návštěvAktuálně vyhlášený zákaz návštěv v Charitním domově Moravec

Z důvodu výskytu bakteriální střevní infekce v našem zařízení, vedení Domova na základě doporučení Krajské hygienické stanice rozhodlo o zákazu návštěv. Jedná se      o preventivní opatření. Tento zákaz návštěv je vyhlášen      od 18.3.2021 do 28.3.2021.                                      Děkujeme za pochopení.

doočkováníDoočkování v Charitním domově Moravec

Ve čtvrtek 11.3.2021 proběhne v prostorách Domova doočkování klientů a pracovníků zařízení, kteří z různých důvodů, zejména zdravotních, nemohli být naočkováni v rámci prvního plošného očkování v lednu a únoru tohoto roku. Očkování opět zajistí mobilní tým zdravotníků                                                                        z nemocnice v Novém Městě na Moravě. Děkujeme.

návštěvy od_4.3.2021Pravidla pro průběh návštěv v Charitním domově Moravec platná od 4.3.2021

Vážení rodinní příslušníci a blízcí našich klientů, seznamte se prosím s platnými pravidly návštěv v Domově. Tato pravidla pro návštěvy zůstávají převážně stejná, jako byla po dosavadní dobu trvání nouzového stavu, změna ale nastává v počtu osob, které se mohou dostavit na návštěvu – od 4.3.2021 se jedná pouze o 1 osobu. I nadále pak platí                                                            rezervační systém návštěv. Podrobné informace jsou                                                                    uvedeny v níže přiloženém odkazu.                                                                                                Děkujeme, že pravidla respektujete. Je pro nás stále                                                                    prvořadé zabezpečit ochranu zdraví všech v Domově,                                                                  tedy klientů i pracovníků, kteří péči o ně zajišťují.

pdfPravidla pro průběh návštěv v CHDM platná od 4.3.2021

pdfDotazník návštěvníka zařízení k nemoci COVID-19

Moravec 53
592 54
Nahoru