Aktuálně

Krátké zprávy

zákaz návštěvZákaz návštěv v Domově – od 1.10.2020

Od 1.10.2020 až do odvolání bude z nařízení vedení domova v souvislosti s aktuálním vývojem epidemiologické situace Charitní domov Moravec uzavřen pro vstup rodinných příslušníků klientů a veřejnosti. Zároveň našim klientům doporučujeme, aby neopouštěli areál Domova. Zákaz návštěv se netýká blízkých u těch klientů, kteří by se nacházeli v terminálním stádiu.                                                V případě potřeby Vám rádi zajistíme telefonický kontakt        s Vašimi blízkými na telefonních číslech:                                                                                       Sesterna Hlavní budova: 566 809 109                                                                                           Sesterna Louisin dům:     566 809 118                                                                                           Sesterna Novostavba:      566 809 114.                                                                                           Využít můžete i videohovorů (podrobnosti jsou uvedeny                                                                v článku „Videohovory - SKYPE, MESSENGER,                                                                            WHATSAPP“ z května tohoto roku v Krátkých zprávách).                                                              Videohovory objednávejte u Mgr. Svobodové,                                                                                tel. 604 999 276 nebo 566 809 104.                                                                                                Snažíme se všemi způsoby ochránit zdraví klientů                                                                         i pracovníků zařízení. Děkujeme za pochopení                                                                               a respektování opatření.

IMG 20200930_065646_-_xDopisy a obrázky od dětí ze ZŠ Bory

Žáci 5. až 9. třídy ze základní školy Bory se pod vedením paní učitelek Musilové, Aubusové a Maláškové zapojili        do akce „Malujeme seniorům“ a do našeho Domova klientům poslali 65 krásných obrázků doplněných citátem    a 16 dopisů, které děti vytvořily. To vše s přáním, aby vnesly do jejich dní trochu barevné energie a radosti… Podívejte se na některé z nich ve Fotogalerii.                                                                                                      Jménem pracovníků i klientů Domova všem velmi                                                                          děkujeme. Skutečně nás potěšili.        

rezervační systémRezervační systém návštěv v CHDM - platný od 18.9.2020

Upozorňujeme příbuzné a blízké klientů našeho Domova     o změně pro průběh návštěv v Domově, která vchází v platnost na základě aktuálních protiepidemiologických opatření od pátku 18.9.2020. Návštěvu bude od daného                                                                termínu možné uskutečnit pouze po předchozí rezervaci                                                              u sociálního pracovníka Domova. Maximální počet návštěv                                                          je s ohledem na návštěvní hodiny stanoven na pět denně                                                              pro každou budovu zařízení. Děkujeme, že nám pomáháte                                                          ochránit zdraví Vašich blízkých i pracovníků Domova.                                                                    Podrobnosti a telefonní i e-mailový kontakt pro rezervace                                                              jsou k dispozici v níže uvedených odkazech:

pdfPravidla návštěv v CHDM platná od 18.9.2020

pdfDotazník návštěvníka zařízení k nemoci COVID-19

informace pro_návštěvy_v_domově_2Aktuální informace pro návštěvy                  v Domově - září 2020

Vzhledem ke zhoršující se epidemiologické situaci             na Vysočině v souvislosti s nákazou Covid-19 žádáme všechny osoby vstupující do Domova o důsledné dodržování hygienických opatření (mytí a dezinfekce rukou, nošení roušek) a respektování návštěvních hodin v Domově i počtu osob na návštěvě u klienta(viz pravidla platná            od 8.7.2020). Žádáme Vás, abyste na návštěvu nechodili, pokud máte zdravotní obtíže (např. teplotu, rýmu, kašel, střevní problémy). Návštěvu zvažte i v případě, že                                                                        se vracíte z cesty ze zemí nebo oblasti republiky  s vyšším                                                            výskytem nákazy. Naším cílem je co nejvíce ochránit zdraví                                                          klientů.Pečlivě situaci sledujeme, jsme v pravidelném                                                                    kontaktu s Krajskou hygienickou stanicí ve Žďáře                                                                          nad Sázavou. V případě změny přijatých opatření Vás                                                                  budeme dále informovat.

oprava fasády_Hl.budovy_-_fotoOprava fasády Hlavní budovy

Koncem srpna 2020 začala oprava fasády Hlavní budovy Domova. Práce z lešení by měly trvat v závislosti na počasí po celý podzim. Žádáme všechny, kteří budou místem rekonstrukce procházet, o zvýšenou opatrnost. I nadále je vstup do budovy možný pouze hlavním vchodem (prosklený vstup z levé strany domu).                                                    Na výslednou podobu budovy se moc těšíme a budeme                                                                rádi, pokud se bude líbit i vám…

IMG 20200810_090151Nově vytvořená zahrada u Louisina domu

Necelý rok trvala proměna zahrady před Luisiným domem.    V jejím průběhu došlo k terénním úpravám, v areálu přibyly cesty, pergoly, odpočinková místa. Proběhla úprava stávajících stromů a byla vysázena i nová zeleň včetně keřů a okrasných květin. Podívat se můžete v odkazu Fotogalerie - Prostředí domova.                                                          Klienti si zahradu velmi oblíbili. V letních měsících v ní tráví většinu času, rádi ji navštěvují i se svými blízkými.              Naše úsilí o zvelebení prostředí domova tím ale nekončí…

pravidla návštěv_od_8.7.2020Změna v pravidlech pro průběh návštěv CHDM platná od 8.7.2020

Na základě nově vydaného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví aktualizujeme pravidla pro průběh návštěv v Domově, a to s platností od 8.7.2020. Nedochází k žádným významným změnám, přesto žádáme návštěvníky, aby se s pravidly seznámili (viz níže vložený soubor) a dodržovali je. Děkujeme.

pdf Pravidla návštěv v CHDM platná od 8.7.2020

Charitní domov Moravec

+420 566 809 101
Moravec 53
592 54
Nahoru