Aktuálně

Krátké zprávy

křeslo pro_návštěvuZměny týkající se pravidel návštěv                a vycházek klientů mimo Domov platné      od 20.3.2021

Na základě Usnesení vlády ČR s platností od 20.3.2021 došlo ke změnám, které se týkají osob po prodělaném očkování proti onemocnění covid-19 - v případě vycházky mimo areál zařízení nemusí klient po návratu podstoupit                                                                preventivní karanténu a následné POC testy pod                                                                          podmínkou, že tento klient má vystavený certifikát MZ ČR                                                            o provedeném očkování proti onemocnění covid-19,                                                                      od aplikace poslední dávky očkovací látky uplynulo                                                                        nejméně 14 dní a klient nejeví žádné příznaky tohoto                                                                    onemocnění. Dále byl rozšířen okruh osob, na které                                                                      se vztahuje výjimka pro návštěvy klientů v Domově, ty musí                                                          mít vystavený certifikát MZ ČR o provedeném očkování                                                                a od poslední dávky uplynulo nejméně 14 dní.                                                                                Pro návštěvníky i nadále platí, že mohou do Domova přijít,                                                            pokud v době 90 dnů přede dnem návštěvy prodělaly                                                                    onemocnění COVID-19 a doloží o tom doklad; nebo                                                                      absolvovaly nejpozději 48 hodin před zahájením návštěvy                                                            testování na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2                                                                        s negativním výsledkem a doloží o tom doklad                                                                              (tedy podmínky, jaké platily dosud).

zákaz návštěvAktuálně vyhlášený zákaz návštěv v Charitním domově Moravec

Z důvodu výskytu bakteriální střevní infekce v našem zařízení, vedení Domova na základě doporučení Krajské hygienické stanice rozhodlo o zákazu návštěv. Jedná se      o preventivní opatření. Tento zákaz návštěv je vyhlášen      od 18.3.2021 do 28.3.2021.                                      Děkujeme za pochopení.

doočkováníDoočkování v Charitním domově Moravec

Ve čtvrtek 11.3.2021 proběhne v prostorách Domova doočkování klientů a pracovníků zařízení, kteří z různých důvodů, zejména zdravotních, nemohli být naočkováni v rámci prvního plošného očkování v lednu a únoru tohoto roku. Očkování opět zajistí mobilní tým zdravotníků                                                                        z nemocnice v Novém Městě na Moravě. Děkujeme.

návštěvy od_4.3.2021Pravidla pro průběh návštěv v Charitním domově Moravec platná od 4.3.2021

Vážení rodinní příslušníci a blízcí našich klientů, seznamte se prosím s platnými pravidly návštěv v Domově. Tato pravidla pro návštěvy zůstávají převážně stejná, jako byla po dosavadní dobu trvání nouzového stavu, změna ale nastává v počtu osob, které se mohou dostavit na návštěvu – od 4.3.2021 se jedná pouze o 1 osobu. I nadále pak platí                                                            rezervační systém návštěv. Podrobné informace jsou                                                                    uvedeny v níže přiloženém odkazu.                                                                                                Děkujeme, že pravidla respektujete. Je pro nás stále                                                                    prvořadé zabezpečit ochranu zdraví všech v Domově,                                                                  tedy klientů i pracovníků, kteří péči o ně zajišťují.

pdfPravidla pro průběh návštěv v CHDM platná od 4.3.2021

pdfDotazník návštěvníka zařízení k nemoci COVID-19

certifikát Bazální_stimulaceV Domově pracujeme s konceptem Bazální stimulace®

Charitní domov Moravec získal koncem ledna 2021 certifikaci pro pracoviště pracující s prvky konceptu Bazální stimulace. Koncept bazální stimulace nabízí klientům v jejich nelehké situaci individuální a osobní ošetřovatelskou péči, jejímž smyslem je zohledňování životních zvyklostí              a vytváření příjemného okolního prostředí - co nejvíce                                                                  přibližujícího domov. Ošetřující personál Charitního domova                                                          Moravec poskytuje bazálně stimulující péči klientům, kteří                                                            jsou převážně nebo zcela závislí na pomoci druhých.                                                                    Při poskytování péče si velmi váží spolupráce s rodinnými                                                            příslušníky a ostatními blízkými klientů. Bez jejich pomoci                                                              by byla ošetřovatelská péče v tomto konceptu málo                                                                      efektivní.                                                                                                                                           Více informací viz odkaz Poskytované služby -                                                                               - ošetřovatelská péče. 

dárek -_pomerančeMilá pozornost pro zaměstnance Domova

Na zaměstnance našeho Domova opět pamatovala            paní Marie Drdlová z Bobrové, která jim věnovala            přes 30 kg pomerančů. Za tento dar jí patří naše poděkování, vitamíny jsou třeba a takováto pozornost        vždy potěší.

očkováníInformace o očkování v Domově

V úterý 19.1.2021 proběhne v našem Domově první dávka očkování proti onemocnění Covid-19 u těch klientů                a pracovníků, kteří o něj projevili zájem. Druhá dávka vakcíny bude následovat v termínu, jak vyžaduje očkovací plán, tedy 9.2.2021. Vakcinaci v Domově zajistí mobilní tým                                                          zdravotníků z nemocnice v Novém Městě na Moravě.                                                                    Včasnost i způsob provedení této akce vítáme, jsme rádi,                                                              že můžeme klientům očkování zprostředkovat v pohodlí                                                                Domova.

Moravec 53
592 54
Nahoru