Aktuálně

Krátké zprávy

návštěvy od_1.1.2022Úprava režimu návštěv v Charitním domově Moravec platná od 1.1.2022

Od 1.1.2022 jsou povoleny návštěvy na všech budovách Domova, včetně Louisina domu.                                      Z důvodu aktuálního vývoje epidemiologické situace, kdy vyvstává obava z komunitního šíření nové varianty omikron, která by měla být až 4x nakažlivější a pravděpodobnější                                                                k prolomení očkování i prodělaném onemocnění, platí                                                                  od tohoto data rovněž nová pravidla pro návštěvy Domova.                                                          Podrobnosti jsou uvedeny v přiloženém odkazu.                                                                            Děkujeme za dodržování nastavených pravidel.

pdfÚprava režimu návštěv v CHDM - aktualizace platná od 5.1.2022

obnovení návštěvObnovení možnosti návštěv na Hlavní budově a Novostavbě - v platnosti                  od 22.12.2021

S ohledem na příznivý výsledek provedených testů klientů    a pracovníků Domova, jsou od středy 22.12.2021 opět povoleny návštěvy na dvou budovách Domova – Hlavní budově a Novostavbě. Návštěvy zde mohou probíhat          dle pravidel platných od 1.11.2021 (viz přiložený odkaz).        Na Louisině domě však i nadále pokračuje zákaz návštěv. Klienti Domova, kteří nejsou v izolaci, mohou k návštěvám svých blízkých Domov opouštět, po návratu zpět                                                                            pak nastoupí do 5 denní karantény a budou opět                                                                          otestováni.                                                                                                                                      Děkujeme za dodržování potřebných opatření.

pdfÚprava režimu návštěv v Charitním domově Moravec platná od 1.11.2021

zákaz návštěvZákaz návštěv na všech budovách Domova – platný od 18.12.2021

V souvislosti s vývojem situace a naší snahou zamezit šíření covidové nákazy je od soboty 18.12.2021 až do odvolání      z nařízení vedení Domova rozšířen zákaz pro vstup rodinných příslušníků klientů a veřejnosti na všechny budovy Domova. Zákaz návštěv se netýká blízkých u těch klientů, kteří by se nacházeli v terminálním stádiu.

Děkujeme za pochopení a respektování tohoto opatření.

zákaz návštěvZákaz návštěv na Louisině domě – platný od 15.12.2021

Od 15.12.2021 až do odvolání je z nařízení vedení Domova v souvislosti s výskytem covid pozitivity na Louisině domě uzavřena tato budova pro vstup rodinných příslušníků klientů a veřejnosti. Zákaz návštěv se netýká blízkých u těch klientů, kteří by se nacházeli v terminálním stádiu. Zákaz se také v současné době netýká návštěv klientů Hlavní budovy  a Novostavby.                                                                          Děkujeme za pochopení a respektování opatření.

pf2022 charita_moravecPF 2022

Všem klientům i jejich blízkým přejí zaměstnanci Charitního domova Moravec poklidné a radostné vánoční svátky          a pevné zdraví po celý rok.

dárky od_ZŠ_BoryPoděkování dětem a učitelům ze ZŠ Bory

Také v letošním roce na klienty Domova pamatovaly děti pod vedením učitelů ze Základní školy Hany Benešové v Borech. K nadcházejícím vánočním svátkům pro ně vyrobily krásná přání a dekorace, připsaly i své pozdravy. Děkujeme jim.

Mikuláš 2021Mikulášská nadílka v Domově

Na sv. Mikuláše jsme také v letošním roce v našem Domově dodrželi tradici, kdy každý z klientů má příležitost setkat se s Mikulášem, andělem i čertem.                              Mikulášská nadílka je mezi klienty vítána, ohlas na ni je vždy velmi příznivý a my tak opět děkujeme Zdislavě, Aničce        a Radimovi za pěkné ztvárnění.

Moravec 53
592 54
Nahoru