Aktuálně

Krátké zprávy

rekonstrukce vnitřních_prostor_Louisina_domuStavební práce ve vnitřních prostorách Louisina domu

Od 2.5.2022 začnou ve vnitřních prostorách Louisina domu rozsáhlé stavební práce týkající se výměny elektroinstalace, rozvodů signalizace a TV kabelů, požárních hlásičů, úpravy toalet aj. Práce budou probíhat ve třech etapách, nejprve v prvním patře domu, poté po částech v přízemí. Vyžádají                                                            si vyklizení těchto prostor, ubytovaní klienti se z tohoto                                                                  důvodu budou muset přesunout do jiných pokojů a později                                                            i do společných prostor budovy (do jídelny či kaple), někteří                                                          najdou dočasné ubytování na Hlavní budově. Délka                                                                      stavebních úprav je odhadována na 3 až 4 měsíce.                                                                      Děkujeme všem, kterých se tato náročná a nezbytná                                                                    rekonstrukce bude dotýkat, za jejich trpělivost a pochopení.

velikonoce 2022_-_2Velikonoční svátky

Přejeme všem klientům, jejich blízkým i pracovníkům Domova radostné velikonoční svátky, prožité ve zdraví        a požehnání.

IMG 20220413_122541_resized_20220413_122553544Velikonoční přání a hry od dětí

K velikonočním svátkům podarovaly klienty Domova        děti z prvního stupně základních škol ve Velkém Meziříčí, Školní 2055 a I. ZŠ  Nové Město na Moravě, Vratislavovo náměstí 124, nádhernými přáními, výrobky pro potěšení       i hrami k procvičení motoriky a smyslů. K nahlédnutí jsou v naší Fotogalerii. Dětem i paním učitelkám děkujeme, opět do Domova vnesly více jarní nálady a potěšení.

uvolnění pravidel_návštěvUvolnění pravidel pro návštěvy klientů Charitního domova Moravec

Od pondělí 14.3.2022 dochází k uvolnění pravidel pro návštěvy Domova, již není nutné prokazovat se prodělaným onemocněním covid 19, testem či očkováním. I nadále však zůstává povinnost mít po celou dobu návštěvy nasazen respirátor. Děkujeme za dodržování tohoto opatření.

změna výše_úhrady_za_pobyt_v_CHDMNavýšení úhrady ošetřovného za pobyt v Charitním domově Moravec

V souvislosti s platností nové vyhlášky MPSV, která zvedá výši úhrad za poskytování sociálních služeb, dochází v Domově od 1.4.2022 k navýšení úhrady za ubytování        a stravu. Rovněž dochází k úpravě ceníku fakultativních činností v CHDM, týkající se dopravy a doby čekání            při dopravě vozidlem Domova.                                        Podrobně je vše rozepsáno v přiloženém odkazu:

 

 

 

pdfPříloha č. 1 k Domovnímu řádu - výše úhrady - platná od 1.4.2022

poděkování I.ZŠ_NMnMPoděkování žákům z I.ZŠ Nové Město          na Moravě

Děkujeme žákům prvního stupně ze základní školy            na Vratislavově náměstí v Novém Městě na Moravě, kteří pod vedením paní učitelky Sedlákové vyrobili nápadité výrobky pro klienty našeho Domova. Jedná se o skládanky obrázků namalovaných na dřevěných špachtlích, které slouží k trénování představivosti. Vážíme si jejich zájmu        i dobrého nápadu.                                                              Hru si již vyzkoušely dvě z našich nejstarších klientek, oběma je více než 100 let! Podívat se můžete ve Fotogalerii.

návštěvy od_19.2.2022Úprava režimu návštěv v Charitním domově Moravec platná od 19.2.2022

Od 19.2.2022 dochází k úpravě pravidel pro návštěvy v Domově. Seznamte se s nimi v přiloženém souboru.        Ve společnosti sice dochází k rozvolňování proticovidových opatření, pro sociální služby však i nadále platí pravidla                                                                vycházející z mimořádného opatření Ministerstva                                                                          zdravotnictví. Také se i nadále snažíme, aby bylo prostředí                                                          Domova z hlediska možné nákazy bezpečné, proto jsou                                                                prozatím pravidla návštěv takto nastavena.                                                                                    Děkujeme za jejich dodržování.

pdfÚprava režimu návštěv v CHDM platná od 19.2.2022

Moravec 53
592 54
Nahoru