Krátké zprávy

Požární cvičení

 

71014840 2425092784227089_4234489170015289344_n1Požární cvičení

V úterý 24.9.2019 proběhlo v prostorách CHDM prověřovací požární cvičení. Byl nahlášen požár v prostorách Hlavní budovy. Autentické podmínky byly vytvořeny zakouřením vnitřních prostor dýmovnicí v části zvané Opatství . Zasahovat přijely hasičské jednotky HZS Kraje Vysočina        ze stanice Moravec, Bobrová, Strážek, Křižanov i Velké Meziříčí. Namísto klientů byli cvičně evakuováni figuranti z řad pracovníků domova. Účelem akce byl právě nácvik     a prověření potřebných dovedností:evakuace na záchranné plachtě, hasební práce a následné odvětrání zakouřených prostor. Vše proběhlo bezchybně. Cvičení přineslo pracovníkům domova důležité poznatky, pro klienty pak bylo zajímavou událostí. Další fotografie viz Fotogalerie -                                                                      Mimořádné akce a článek informačního portálu                                                                              Velkomeziříčsko (klikni zde).

Práce pokračují: nová fasáda

fasáda kotelna__Louisin_důmPráce pokračují: nová fasáda

V současné době začaly probíhat natěračské práce              na fasádě kotelny a posléze i Louisině domě, stávající omítka úpravu již potřebovala. Práce by měly trvat asi tři týdny v závislosti na přízni počasí.                                     Jak si můžete všimnout na aktuálním obrázku, obnova prostředí domova je stále v plném proudu…

Týden sociálních služeb 2019 - pozvánka

týden sociálních_služeb_2019Týden sociálních služeb 2019 – pozvánka

Charitní domov Moravec se i v letošním roce zapojí           do celostátního Dne otevřených dveří poskytovatelů sociálních služeb.                                                           Zveme proto všechny zájemce z řad široké veřejnosti        ve dnech 7. – 9.10.2019 od 900 do 1500 hod. k prohlídce prostor domova. Přijďte se podívat nebo zeptat, co by jste chtěli o domově vědět. Rádi se zde s vámi setkáme…

Pokračující rekonstrukce v domově

řemeslníkPokračující rekonstrukce v domově

I nadále v našem domově pokračujeme s rekonstrukcí          a změnami prostředí, které jej postupně vylepšují.              Od 30.9.2019 začnou pětitýdenní práce uvnitř Louisina domu, kdy bude po etapách vyměňováno linoleum              na pokojích klientů a na sesterně. Samozřejmě se vynasnažíme zajistit klientům co největší pohodlí i v průběhu tohoto procesu. Očekáváme, že s výslednou podobou budou spokojeni právě oni, kteří pokoje obývají.                  Stavební práce se koncem října přesunou i na Hlavní budovu, budou se týkat její části „Opatství“…  zavčas vás budeme podrobněji informovat.

Zahradní úprava okolo Louisina domu

Louisin dům_2Zahradní úprava okolo Louisina domu

Od 5.8.2019 začne v areálu domova u Louisina domu úprava okolní zahrady. Nejprve proběhnou stavební práce, kdy bude vybudováno parkoviště a přilehlé cesty, poté bude osázena samotná zahrada. Veškeré práce by měly zabrat asi 2 měsíce a budou spojeny s pohybem techniky, možným hlukem i prašností, prosíme tedy o trpělivost a zvýšenou opatrnost. Naším záměrem je vytvořit pěkné a funkční prostředí, ve kterém by klienti i jejich návštěvy mohli trávit svůj společný čas a věříme, že se výsledná podoba zahrady u této historické budovy bude líbit.

Telefonování zdarma

telefonování pevná_linkaTelefonování zdarma

V rámci zvyšování kvality poskytované služby pro klienty našeho domova jim je nově umožněno telefonování z pevné linky domova bez poplatku - zdarma, a to v rámci místních    i meziměstských hovorů a také do všech mobilních sítí v České republice.                                                                    Budeme rádi, pokud tato služba klientům napomůže udržovat kontakty s jejich rodinami a blízkými osobami.

Rekonstrukce prádelny

prádelnaRekonstrukce prádelny

V průběhu měsíců března a dubna 2019 proběhla v domově dlouho plánovaná rekonstrukce prádelny. Došlo k celkové úpravě prostředí, včetně vybudování nové plynové přípojky a odtahu. Byly pořízeny velkokapacitní pračka a sušička. Tato nákladná přestavba pomohla vytvořit pracoviště odpovídající potřebám provozu našeho domova.

Charitní domov Moravec

+420 566 809 101
Moravec 53
592 54
Nahoru