Účast na slavnosti domova pro seniory Lesnov

chmIntegrované centrum sociálních služeb Jihlava, domov pro seniory Lesnov pořádal ve svých prostorách v červnu 2023 slavnostní odhalení sochy Víla dechu. Tohoto setkání se účastnily i ředitelka a vedoucí provozního úseku Charitního domova Moravec. Vzájemná spolupráce našich zařízení je založena i na podpoře a předávání zkušeností v rámci programu nadačního fondu Abakus, kdy Domov byl účasten pilotního programu zavádění a rozvoje paliativní péče v pobytových službách a nyní v rámci kraje Vysočina pokračuje v programu právě domov pro seniory Lesnov. Přejeme mnoho úspěchů do následujících měsíců při zavádění nového konceptu péče…