Slavnostní udílení Cen Charity Česká republika za rok 2023

Slavnostní udílení Cen Charity Česká republika za rok 2023 převzala v katedrále sv. Víta na Pražském hradě bývalá staniční sestra, nyní dobrovolnice Charitního domova Moravec, paní Marie Kašpárková

Slavnostního udílení ocenění Cen Charity Česká republika se uskutečnilo v pátek 20. října v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha na Pražském hradě. Na cenu bylo nominováno celkem deset laureátů, kteří převzali ocenění z rukou prezidenta Charity ČR a biskupa Mons. Pavla Posáda, ředitele Charity ČR Lukáše Curyla.

Cena Charity Česká republika je poděkováním a vyjádřením uznání za obětavou práci vynikajícím pracovníkům a dobrovolníkům. Samotnému ceremoniálu předcházela mše svatá k poctě sv. Vincence z Pauly a za charitní dílo, za varhanního doprovodu strahovského varhaníka Jiřího Kopečného. Symbolem Ceny Charity, kterou ocenění dostali, je autorská skleněná soška v podobě plamenného kříže z dílny novoborského sklářského mistra Davida Wünsche.

Na Cenu Charity Česká republika 2023 byla letošním rokem nominována paní Marie Kašpárková, která desítky let pracovala jako staniční sestra v Domově a do kterého dochází i v penzi stále dál v rámci dobrovolnictví. Pomáhá zde při volnočasových aktivitách, například při pečení a vaření s klienty, nebo si přijde s klienty jen tak popovídat na pokoj, ale také jako zkušená zdravotnice pomáhá doprovázet umírající. Její kolegové si jí vždy vážili pro její odbornost, laskavost, upřímnost a umění sdělit i nepříjemné věci s grácií.20231020-114406-1