Listověj, hudba z Vysočiny - koncert v Domově


V sobotu 25.3.2023 se v Domově uskutečnilo krásné představení zhudebněných básní Jana Zahradníčka, které Domovu představila kapela Listověj, hudba z Vysočiny. Představení se setkalo s velký úspěchem a bylo pro všechny zúčastněné silným zážitkem. Někteří z obyvatel Domova při poslechu hudby spojenému s promítáním fotografií z Vysočiny zavzpomínali na místa, která jim byla známá i milá a tato vzpomínka pro ně byla dojemnou chvílí. Kapele Listověj za tuto kulturní akci velmi děkujeme.