Sociální úsek

Jméno
Pozice
E-mail
Telefon
Mgr. Jiřina Roháčková
Sociální pracovník, vedoucí aktivizačního úseku, koordinátor dobrovolníků (kontaktní osoba pro zájemce o sociální službu)
Michaela Brožová, DiS.
Vedoucí sociálního úseku a koordinátor paliativní péče Hlavní budovy
Radim Hruška
Vedoucí sociálního úseku a koordinátor paliativní péče Louisina domu, Novostavby