NAŠE SLUŽBY

Naším cílem je vytvořit pro naše klienty podmínky pro důstojné završení života, podpora klientů v udržení svých schopností, dovedností a tím i co nejvyšší míře samostatnosti, podpora kontaktů s rodinou a blízkými osobami klienta, spolupráce s nimi.
Našimi zásadami jsou důstojnost, respekt, individuální přístup, podpora, odbornost a spolupráce s rodinou.