“DOMOV NENÍ MÍSTO, KDE BYDLÍŠ,
ALE MÍSTO, KDE TI ROZUMĚJÍ”

V našem domově pro seniory vytváříme podmínky pro důstojný život klientů s ohledem na zachování jejich soběstačnosti, zvyklostí a životního příběhu. Současně poskytujeme kvalitní, multidisciplinární a individualizovanou péči až do závěru jejich života. Usilujeme o to, aby klienti mohli prožívat své stáří v prostředí lidské důvěry s možností blízkosti rodinných příslušníků a dalších osob blízkých. Není smyslem ani cílem Domova nahrazovat klientům jejich rodiny a nejbližší. Role rodiny a osob blízkých je stěžejní a i nadále nezastupitelná. 

Filozofie námi poskytované péče vychází z historických a kulturních hodnot Domova – vztah – důstojnost – odbornost – tradice.