Charitní domov Moravec

Posláním Charitního domova Moravec je vytvářet podmínky pro důstojný a spokojený život klientů, s ohledem na jejich individuální potřeby. Usilujeme o to, aby klienti charitního domova mohli prožívat své stáří v prostředí lidské blízkosti, důvěry a pokoje. Jsme otevřeni seniorům, kteří z důvodu zdravotního stavu  a nepříznivé sociální situace jsou závislí na pomoci druhé osoby a nemohou žít ve svém přirozeném prostředí.

Moravec 53
592 54
Nahoru