Spoluúčast nákladů – inkontinenční pomůcky

inkontinenční pomůckySpoluúčast nákladů – inkontinenční pomůcky

Informujeme Vás o změně spoluúčasti nákladů pacientů/ klientů v souvislosti s pořizováním inkontinenčních pomůcek. Od 1.1.2019 vešla v platnost novela            Zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, která obsahuje nová pravidla úhradové regulace                                                                            zdravotnických prostředků předepisovaných lékařem                                                                    na poukaz. Podrobné informace následují.

V praxi to znamená, že klient našeho domova již nebude muset jet na speciální urologické vyšetření ke stanovení stupně úniku moče. Vše je nyní v kompetenci praktického lékaře.

Spoluúčast pacienta/ klienta se bude od 1.12.2019 odvíjet od stupně inkontinence. Klient je povinen tuto spoluúčast uhradit.

  • U I. stupně - lehká inkontinence - z produktů jsou zahrnuty vložky různého stupně savosti a různé velikosti, bude spoluúčast klienta ve výši 15% z hodnoty předepsaného poukazu - tzn. maximální spoluúčast pacienta 67,50 Kč/ měs.
  • II. stupeň - středně závažná inkontinence - vložné pleny - bude spoluúčast klienta ve výši 5% z hodnoty předepsaného poukazu- nejvýše však 45,- Kč/ měs.
  • III. stupeň inkontinence – lepící a natahovací kalhotky -  těžká inkontinence - bude spoluúčast klientů 0%, tzn. klient se na inkontinenčních pomůckách ve III. stupni inkontinence nebude podílet (vyjma absorpčních podložek).

Nově si též bude klient Charitního domova Moravec hradit jednorázové absorpční podložky, kde jedno balení stojí cca 220,- Kč (vychází v průměru asi na 9,- Kč za jednu podložku). 

Případné dotazy a doplňující informace poskytne vedoucí zdravotního úseku                              Dana Zitterbartová, DiS (tel. 566 809 105).

Charitní domov Moravec

+420 566 809 101
Moravec 53
592 54
Nahoru